Servicii Resurse Umane

SERVICII RESURSE UMANE:

– Intocmirea actelor privind angajarea salariatilor;

– Asistenta si indrumare pe durata desfasurarii relatiilor de munca si intocmirea actelor prevazute de lege privind modificarea si incetarea contractelor de munca,

– Intocmirea, completarea si transmiterea electronica a Registrului general de evidenta al salariatilor,

– Calculul statelor de plata, in concordanta cu activitatea desfasurata de angajati, inregistrata in pontajele lunare si stabilirea indemnizatiilor de concedii medicale si a altor indemnizatii speciale;

– Intocmirea adeverintelor care atesta activitatea desfasurata de salariati si eliberarea adeverintelor solicitate in baza unor legi speciale;

– Intocmirea actelor specifice prevazute de legislatia muncii: Regulament intern, Fise de post, Decizii, Contracte colective;

– Analiza si Solutii in rezolvarea situatiilor particulare aparute in relatiile de munca;

– Intocmire si depunere Declaratie Unica 112.